Chính sách Bảo mật

Cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX

Giới thiệu chung

Công việc của chúng tôi là giúp khách hàng cải thiện sự an toàn và bảo mật, chứ không phải thu thập dữ liệu về họ. Đảm bảo thông tin cá nhân của bạn và công ty được an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách dưới đây áp dụng cho Telaeris, Inc. và chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu đến Telaeris, Inc. bao gồm www.telaeris.com và Telaeris.

Chính sách này mô tả các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến Thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, trừ khi có thông báo bảo mật riêng cho một trang web hoặc ứng dụng di động cụ thể. Bằng việc sử dụng các ứng dụng trên máy tính để bàn, web và điện thoại của Telaeris, bạn bằng lòng thực hiện các biện pháp xử lý dữ liệu được mô tả trong bản tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi khi bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng có thể bao gồm: (a) đăng ký tài khoản; (b) tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi do chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi tài trợ; (c) đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) gửi email cho chúng tôi; (e) gửi thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua sản phẩm và dịch vụ. Nói một cách dí dỏm, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ và/hoặc sản phẩm mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, nhưng không giới hạn ở việc liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân trong tương lai.

Thông tin thanh toán

Nếu đăng ký sản phẩm Telaeris trả phí, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán và địa chỉ thanh toán. Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Không có dữ liệu thanh toán nào được lưu trữ trên máy chủ Telaeris. Chúng tôi lưu trữ hồ sơ giao dịch thanh toán, bao gồm 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng, cho mục đích lịch sử tài khoản, lập hóa đơn và hỗ trợ thanh toán. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ thanh toán của bạn để chúng tôi có thể tính phí dịch vụ cho bạn, tính bất kỳ khoản thuế bán hàng nào đến hạn, gửi hóa đơn cho bạn và phát hiện các giao dịch thẻ tín dụng gian lận. Đôi khi, chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán tổng hợp để hướng dẫn các nỗ lực tiếp thị của mình.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Telaeris không bán, thuê hay cho các nhóm thứ ba thuê dach sách khách hàng của mình.

Telaeris có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp thực hiện những phân tích thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Telaeris và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.

Telaeris có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên Telaeris hoặc địa điểm; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Telaeris; và/hoặc (c) hành động trong các trường hợp cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Telaeris hoặc công chúng.

Quyền xóa

Theo một số trường hợp ngoại lệ được nêu dưới đây, khi nhận được yêu cầu có thể xác minh được từ bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi; và
 • Chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của họ.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không thực hiện được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu cần:

 • Hoàn tất giao dịch mà thông tin cá nhân được thu thập, thực hiện các điều khoản của bảo hành bằng văn bản hoặc thu hồi sản phẩm được tiến hành theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh liên tục của chúng tôi với bạn , hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi;
 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó;
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự kiến ​​hiện có;
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • Tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử California;
 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với mong đợi của bạn dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hiện có; hoặc là
 • Nếu không, hãy sử dụng thông tin cá nhân của bạn, trong nội bộ, theo cách hợp pháp tương thích với ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin.
Thu thập thông tin trẻ em

Telaeris không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười sáu tuổi. Nếu bạn dưới mười sáu tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để sử dụng các ứng dụng Telaeris.

Liên lạc qua e-mail

Đôi khi, Telaeris có thể liên hệ với bạn qua email với mục đích cung cấp thông báo, khuyến mại, cảnh báo, xác nhận, khảo sát và/hoặc thông tin liên lạc chung khác. Để cải thiện Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể nhận được thông báo khi bạn mở email từ Telaeris hoặc nhấp vào liên kết trong đó.

Nếu bạn muốn ngừng nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo qua email từ Telaeris, bạn có thể chọn không nhận các thông tin liên lạc đó bằng cách nhấp vào nút HỦY ĐĂNG KÝ được cung cấp cùng với tất cả các email.

Thông tin về loại sản phẩm cụ thể
Ứng dụng máy tính để bàn XPressEntry

Là một ứng dụng bảo mật, XPressEntry nhận Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của người dùng đã được lưu trữ trong các hệ thống kiểm soát truy cập của người dùng cuối. Không có dữ liệu nào trong số này được gửi đến Telaeris hoặc các trang web do Telaeris kiểm soát và Telaeris cũng không có quyền truy cập từ xa hoặc tại chỗ vào dữ liệu này. Telaeris không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ các bản cài đặt máy tính để bàn tại chỗ của phần mềm XPressEntry của chúng tôi. Cơ sở dữ liệu và tệp thực thi XPressEntry được cài đặt và chỉ nằm trên máy tính do khách hàng kiểm soát hoặc môi trường máy ảo.

Các ứng dụng dựa trên web XPTrack và XPCRM

Telaeris lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi nội dung mà khách hàng của chúng tôi tải lên hoặc nhận hoặc duy trì trong tài khoản sản phẩm của họ. Điều này là để bạn có thể sử dụng các hệ thống dựa trên web như dự kiến, ví dụ:

 1. XPTrack sẽ quản lý quyền truy cập của người dùng trên thiết bị cầm tay hoặc để theo dõi vị trí hoặc trạng thái của một mục bằng cách sử dụng RFID. Khi được tích hợp với một hệ thống bảo mật, XPTrack nhận và gửi Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của người dùng đã được lưu trữ trong các hệ thống kiểm soát truy cập của người dùng cuối.
 2. XPCRM sẽ gửi ước tính, hóa đơn và các email khác cho khách hàng của bạn, tương tác với khách hàng thông qua chức năng của Bộ phận trợ giúp và theo dõi trạng thái của RMA.

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu do Telaeris kiểm soát. Mỗi cơ sở dữ liệu khách hàng được tách biệt khỏi mọi cơ sở dữ liệu khách hàng khác để tránh trộn lẫn dữ liệu, ngoại trừ dữ liệu quản lý cấp cao để cung cấp sự tách biệt này. Telaeris không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trên hệ thống khách hàng để bán hàng hoặc tiếp thị mà chỉ dùng để hỗ trợ, gỡ lỗi hoặc khắc phục sự cố nhằm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thay đổi bản Tuyên Bố này

Telaeris có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn, bằng cách đặt thông báo nổi bật trên ứng dụng của chúng tôi và/hoặc bằng cách cập nhật bất kỳ thông tin bảo mật nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng và/hoặc Dịch vụ có sẵn sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành: (a) bạn thừa nhận Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi; và (b) thỏa thuận tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách đó.

Thông tin liên lạc

Telaeris hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng Telaeris đã không tuân thủ Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Telaeris tại:

Telaeris, Inc.
4101 Randolph St.
San Diego, California 92103
Hoa KỳĐịa chỉ email: [email được bảo vệ]

Số điện thoại: +1-858-627-9700