Pribadong Patakaran

Huling Na-update noong Marso 23, 2023

Pangkalahatang-ideya

Kami ay nasa negosyo ng pagtulong sa aming mga kliyente na mapabuti ang kaligtasan at seguridad, hindi nangongolekta ng data tungkol sa kanila. Ang pagtiyak na ligtas ang iyong personal at pribadong impormasyon ng kumpanya ang aming priyoridad. Nalalapat ang Patakaran sa ibaba sa Telaeris, Inc. at namamahala sa pagkolekta at paggamit ng data. Para sa mga layunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, maliban kung binanggit, ang lahat ng pagtukoy sa Telaeris, Inc. ay kinabibilangan ng www.telaeris.com at Telaeris.

Inilalarawan ng Patakaran na ito ang aming mga kasanayang nauugnay sa Personal na Impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng aming Mga Website at Apps, maliban kung mayroong hiwalay na abiso sa privacy para sa isang partikular na website o mobile application. Sa pamamagitan ng paggamit ng Telaeris desktop, web, at mga application ng telepono, pumapayag ka sa mga kasanayan sa data na inilarawan sa pahayag na ito.

Koleksyon ng iyong Personal na Impormasyon

Hindi kami nangongolekta ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo maliban kung kusang-loob mong ibigay ito sa amin. Gayunpaman, maaaring kailanganin kang magbigay ng ilang personal na impormasyon sa amin kapag pinili mong gumamit ng ilang produkto o serbisyo. Maaaring kabilang dito ang: (a) pagpaparehistro para sa isang account; (b) pagpasok sa isang sweepstakes o paligsahan na itinataguyod namin o ng isa sa aming mga kasosyo; (c) pag-sign up para sa mga espesyal na alok mula sa mga piling third party; (d) pagpapadala sa amin ng isang email na mensahe; (e) pagsusumite ng iyong credit card o iba pang impormasyon sa pagbabayad kapag nag-order at bumili ng mga produkto at serbisyo. Sa totoo lang, gagamitin namin ang iyong impormasyon para, ngunit hindi limitado sa, pakikipag-ugnayan sa iyo kaugnay ng mga serbisyo at/o produkto na iyong hiniling mula sa amin. Maaari rin kaming mangalap ng karagdagang personal o hindi personal na impormasyon sa hinaharap.

Impormasyon sa pagsingil

Kung mag-sign up ka para sa isang bayad na produkto ng Telaeris, hihilingin sa iyong ibigay ang iyong impormasyon sa pagbabayad at billing address. Kung ang pagbabayad ay sa pamamagitan ng credit card, ang impormasyong ito ay direktang isinusumite sa aming tagaproseso ng pagbabayad. Wala sa data ng pagbabayad ang nakaimbak sa mga server ng Telaeris. Nag-iimbak kami ng talaan ng transaksyon sa pagbabayad, kabilang ang huling 4 na digit ng numero ng credit card, para sa mga layunin ng kasaysayan ng account, pag-invoice, at suporta sa pagsingil. Iniimbak namin ang iyong billing address upang masingil ka namin para sa serbisyo, kalkulahin ang anumang buwis sa pagbebenta, padalhan ka ng mga invoice, at matukoy ang mga mapanlinlang na transaksyon sa credit card. Paminsan-minsan ay gumagamit kami ng pinagsama-samang impormasyon sa pagsingil upang gabayan ang aming mga pagsusumikap sa marketing.

Pagbabahagi ng Impormasyon sa mga Pangatlong Partido

Ang Telaeris ay hindi nagbebenta, umuupa, o nagpapaupa ng mga listahan ng customer nito sa mga third party.

Maaaring magbahagi ng data ang Telaeris sa mga pinagkakatiwalaang kasosyo upang tumulong na magsagawa ng pagsusuri sa istatistika, magpadala sa iyo ng email o postal mail, magbigay ng suporta sa customer, o mag-ayos ng mga paghahatid. Ang lahat ng naturang third party ay ipinagbabawal na gamitin ang iyong personal na impormasyon maliban sa pagbibigay ng mga serbisyong ito sa Telaeris, at kinakailangan nilang panatilihin ang pagiging kumpidensyal ng iyong impormasyon.

Maaaring ibunyag ng Telaeris ang iyong personal na impormasyon, nang walang abiso, kung kinakailangan na gawin ito ng batas o sa paniniwalang may magandang loob na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang: (a) sumunod sa mga utos ng batas o sumunod sa legal na prosesong inihain sa Telaeris o sa lugar; (b) protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o ari-arian ng Telaeris; at/o (c) kumilos sa ilalim ng mga kinakailangang pangyayari upang protektahan ang personal na kaligtasan ng mga gumagamit ng Telaeris, o ng publiko.

Karapatan sa Pagtanggal

Napapailalim sa ilang mga pagbubukod na nakalagay sa ibaba, sa pagtanggap ng isang napatunayan na hiling mula sa iyo, gagawin namin:

 • Tanggalin ang iyong personal na impormasyon mula sa aming mga talaan; at
 • Idirekta ang anumang mga service provider na tanggalin ang iyong personal na impormasyon mula sa kanilang mga talaan.

Mangyaring tandaan na maaaring hindi namin masunod ang mga kahilingan upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon kung kinakailangan na:

 • Kumpletuhin ang transaksyon kung saan nakolekta ang personal na impormasyon, tuparin ang mga tuntunin ng isang nakasulat na warranty o pagpapabalik sa produkto na isinasagawa alinsunod sa pederal na batas, magbigay ng isang mabuti o serbisyo na hiniling mo, o makatuwirang inaasahan sa loob ng konteksto ng aming patuloy na ugnayan sa negosyo sa iyo , o kung hindi man ay gumawa ng isang kontrata sa pagitan mo at namin;
 • Nakakita ng mga insidente sa seguridad, nagpoprotekta laban sa nakakahamak, mapanlinlang, mapanlinlang, o iligal na aktibidad; o kasuhan ang mga responsable para sa aktibidad na iyon;
 • I-debug upang kilalanin at ayusin ang mga error na nakakasira sa umiiral na inilaan na pag-andar;
 • Mag-ehersisyo ng malayang pagsasalita, tiyakin ang karapatan ng ibang mamimili na gamitin ang kanyang karapatan sa malayang pagsasalita, o gumamit ng ibang karapatang itinadhana ng batas;
 • Sumunod sa Batas sa Privacy ng Elektronikong California ng California;
 • Paganahin ang tanging panloob na paggamit na makatuwirang nakahanay sa iyong mga inaasahan batay sa iyong ugnayan sa amin;
 • Sumunod sa isang mayroon nang ligal na obligasyon; o
 • Kung hindi man gamitin ang iyong personal na impormasyon, sa loob, sa isang ayon sa batas na naaayon sa konteksto kung saan mo ibinigay ang impormasyon.
Koleksyon ng Impormasyon ng Bata

Ang Telaeris ay hindi sadyang nangongolekta ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan mula sa mga batang wala pang labing anim na taong gulang. Kung ikaw ay wala pang labing anim na taong gulang, dapat kang humingi ng pahintulot sa iyong magulang o tagapag-alaga na gamitin ang mga aplikasyon ng Telaeris.

Mga Komunikasyon sa E-mail

Paminsan-minsan, maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang Telaeris sa pamamagitan ng email para sa layunin ng pagbibigay ng mga anunsyo, mga alok na pang-promosyon, mga alerto, pagkumpirma, mga survey, at/o iba pang pangkalahatang komunikasyon. Upang mapagbuti ang aming Mga Serbisyo, maaari kaming makatanggap ng abiso kapag nagbukas ka ng email mula sa Telaeris o nag-click sa isang link doon.

Kung gusto mong huminto sa pagtanggap ng marketing o promotional na mga komunikasyon sa pamamagitan ng email mula sa Telaeris, maaari kang mag-opt out sa naturang mga komunikasyon sa pamamagitan ng pag-click sa UNSUBSCRIBE button na ibinigay kasama ng lahat ng email.

Impormasyon sa Mga Tukoy na Uri ng Produkto
XPressEntry Desktop Application

Bilang isang application ng seguridad, ang XPressEntry ay tumatanggap ng user na Personally Identifiable Information (PII) na nakaimbak na sa mga end user access control system. Wala sa data na ito ang naipadala kailanman sa Telaeris o Telaeris na kinokontrol na mga site at ang Telaeris ay walang malayuan o onsite na access sa data na ito. Ang Telaeris ay hindi tumatanggap ng anumang data mula sa mga nasa nasasakupang desktop na pag-install ng aming XPressEntry software. Ang XPressEntry executable at mga database ay naka-install at naninirahan lamang sa mga computer na kinokontrol ng customer o virtual machine na kapaligiran.

XPTrack at XPCRM Web Based Applications

Iniimbak ng Telaeris sa aming mga server ang nilalaman na ina-upload o natatanggap o pinapanatili ng aming mga customer sa kanilang mga account ng produkto. Ito ay para magamit mo ang mga web based na system gaya ng nilayon, halimbawa:

 1. Papamahalaan ng XPTrack ang access ng user sa mga handheld na device o para subaybayan ang lokasyon o estado ng isang item gamit ang RFID. Kapag isinama sa isang sistema ng seguridad, ang XPTrack ay tumatanggap at nagpapadala ng user na Personally Identifiable Information (PII) na nakaimbak na sa mga end user access control system.
 2. Magpapadala ang XPCRM ng mga pagtatantya, mga invoice at iba pang mga email sa iyong mga customer, makikipag-ugnayan sa mga customer sa pamamagitan ng Helpdesk fucntionality, at susubaybayan ang status ng mga RMA.

Ang lahat ng data ay naka-imbak sa Telaeris na kinokontrol na mga server at database. Ang bawat database ng customer ay pinaghihiwalay mula sa bawat iba pang database ng customer upang maiwasan ang paghahalo ng data, maliban sa mataas na antas ng data ng pamamahala upang maibigay ang paghihiwalay na ito. Ang Telaeris ay hindi gumagamit ng alinman sa data sa mga system ng customer para sa mga benta o marketing, ngunit para lamang sa pagsuporta, pag-debug, o pagwawasto ng mga isyu upang suportahan ang aming mga customer.

Mga pagbabago sa Pahayag na ito

Inilalaan ng Telaeris ang karapatang baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito sa pana-panahon. Aabisuhan ka namin tungkol sa mga makabuluhang pagbabago sa paraan ng pagtrato namin sa personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng paunawa sa pangunahing email address na tinukoy sa iyong account, sa pamamagitan ng paglalagay ng kilalang paunawa sa aming aplikasyon, at/o sa pamamagitan ng pag-update ng anumang impormasyon sa privacy. Ang iyong patuloy na paggamit ng application at/o Mga Serbisyong makukuha pagkatapos ng mga naturang pagbabago ay bubuo ng iyong: (a) pagkilala sa binagong Patakaran sa Privacy; at (b) kasunduan na sumunod at sumunod sa Patakarang iyon.

Impormasyon sa Pagkontak

Tinatanggap ng Telaeris ang iyong mga tanong o komento tungkol sa Statement of Privacy na ito. Kung naniniwala ka na ang Telaeris ay hindi sumunod sa Pahayag na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Telaeris sa:

Telaeris, Inc.
4101 Randolph St.
San Diego, California 92103
Estados Unidos ng AmerikaEmail Address: [protektado ng email]

Numero ng telepono: +1-858-627-9700